"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

W dniu 20 kwietnia w Gdyni, w hotelu Gdynia, już po raz piąty spotkały się osoby zainteresowane leczeniem żywieniowym i jak co roku zainteresowanie spotkaniem przekroczyło najśmielsze oczekiwania – około 300 osób (a zabrakło miejsc i wstrzymano rekrutację) uczestniczyło w trzech sesjach naukowych, który tematyka poruszała większość najistotniejszych zagadnień z zakresu żywienia: OIT, ERAS, powikłania terapii, rolę dietetyków oraz skalę problemów niedożywienia w naszym kraju i na świecie.

Wielkie gratulacje dla Organizatorów: prof. Wiesławy Łysiak-Szydłowskiej, Wiesława Janusza Kruszewskiego i Syliwii Małgorzewicz!

 

Program Konferencji przedstawiam poniżej

 

Program Konferencji 20.04.2013

8.30 Powitanie i otwarcie konferencji

 • ·Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Janusz Moryś
 • ·Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego: dr hab. Stanisław Kłęk
 • ·Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Moderatorzy powitania: prof. W.J. Kruszewski, dr hab. S. Małgorzewicz

Część I
Prowadzenie: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. Wiesława Łysiak-Szydłowska

8.50 - 9.10

Niedożywienie problemem XXI wieku
prof. W. Łysiak-Szydłowska

9.10 - 9.30

Zalecenia ESPEN dotczące żywienia dojelitowego dla dorosłych - dr hab.S. Małgorzewicz

9.30 - 9.50

Żywienie dojelitowe w warunkach OIT - dr hab. R. Owczuk

9.50 - 10.10

Monitorowane efektów terapii żywieniowej - dr hab. S. Kłęk

10.10 - 10.30

Czy tłuszcze to tylko źródło energii?"
dr n. med. P. Grzechnik (sponsor wykładu BBraun)

10.30 - 10.50

Dyskusja

10.50 - 11.20

Przerwa na kawę.

Część II
Prowadzenie: dr hab.Stanisław Kłęk, dr hab. Maciej Słodkowski

11.20 - 11.40

Przygotowane pacjenta do zabiegu operacyjnego - technika Fast Track - dr hab. M. Słodkowski

11.40 - 12.00

Dostęp do przewodu pokarmowego - dr K. Kawecki

12.00 - 12.20

Wytyczne postępowania żywieniowego u pacjenta onkologicznego - dr hab. R. Zaucha

12.20 - 12.40

Terapia żywieniowa w ostrym zapaleniu trzustki
dr M. Guzek

12.40 - 13.00

Domowe żywienie dojelitowe - powikłania długotrwałej terapii - dr P. Szybiński

13.00 - 13.20

Wpływ żywienia enteralnego na układ odpornościowy
dr T. Buczek, dr J. Szefel (sponsor wykładu Nestle Health Science)

13.20 - 13.40

Dyskusja

13.40 - 14.40

Lunch

Część III
Prowadzenie: dr Teresa Korta, prof. Wiesław Kruszewski

14.40 - 15.00

Żywienie pacjenta krytycznie chorego z otyłością
dr T. Korta

15.00 - 15.20

Żywienie dzieci drogą przewodu pokarmowego
dr M. Łyszkowska

15.20 - 15.40

Znaczenie żywienia enteralnego w leczeniu chorych z POCHP- dr M. Gruchała-Niedoszytko

15.40 - 16.00

Rola dietetyka w prowadzeniu żywienia drogą przewodu pokarmowego - dr M. Jakubczyk, K. Kupczyk

16.00 - 16.20

Dyskusja

16.20

Podsumowanie i zakończenie Konferencji Prof. Wiesława Łysiak- Szydłowska, Prof. Wiesław Janusz Kruszewski,
dr hab. Sylwia Małgorzewicz.

 

 


 1. Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach

 2. ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH II - Warszawa -17.03.2018 Kraków

 3. NutritionDay Worldwide 9 LISTOPAD 2017

 4. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 5. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 6. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 7. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 8. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 9. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 10. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 11. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 12. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 13. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 14. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 15. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 16. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 17. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 18. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 19. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 20. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 21. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 22. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 23. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 24. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 25. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 26. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 27. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 28. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 29. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 30. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 31. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 32. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 33. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 34. 6th Baltic Countries Meeting

 35. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 36. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 37. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 38. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 39. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 40. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 41. NutritionDay - Newsletter

 42. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 43. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 44. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 46. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 47. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 48. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 49. Piłkarski dzień żywienia

 50. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 51. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 52. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 53. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 54. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 55. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 56. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 57. Deklaracja Adriatycka

 58. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 59. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 60. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 61. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 62. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 63. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 64. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 65. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 66. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 67. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 68. Spotkanie w Centrum Onkologii

 69. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 70. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 71. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 72. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 73. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 74. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 75. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 76. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 77. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 78. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 79. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 80. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 81. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 82. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 83. Nowe kursy PTŻPiD

 84. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 85. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 86. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 87. Jesteśmy razem już ponad rok!

 88. XIII Zjazd ESPEN 2011

 89. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 90. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 91. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 92. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 93. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 94. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 95. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 96. Sytuacja prawna PTŻPiD

 97. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 98. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 99. Nutrition Day

 100. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 101. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 102. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy